Baromuzun Uygulayıcılarından Olduğu İnsan Hakları Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı...

Türkiye Barolar Birliği’nin yararlanıcısı, Avrupa Konseyi’nin destekleyicisi olduğu ve üç yıl sürecek olan “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında projenin tanıtımın yapıldığı ve yol haritasının belirlendiği toplantı 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Projenin uygulayıcısı yedi pilot barodan biri olan Baromuzu temsilen bu toplantılara Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Nahit Eren, Av. Neşet Girasun ve Av. Cihan Ülsen katıldı.