TÜM DUYURULAR

29
Temmuz 2015
12
Mayıs 2015
BASINA VE KAMUOYUNA
Kadınların, hak ve özgürlük taleplerinde New York kentinde milat yazmalarının üzerinden tam 156 yıl geçmiştir. Bilindiği üzere fabrikalarda gayriinsani koşullara karşı başlatılan direnişle çoğu kadın 129 emekçi, yaşamlarını bedel olarak ödemek zorunda kalmışlardır. Aradan geçen 156 yıla rağmen kadının statüsü ve maruz kaldığı şiddet fotoğrafında maalesef hala aynı noktada bulunmaktayız.[...]
21
Ekim 2013
'Çocuk hakları kağıt üzerinde kalıyor'
Adalet Bakanlığı'nın 2008-2012 yılları arasında yayınlamış olduğu resmi verilerine göre cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısının yüzde 400 gibi ciddi bir oranda artış gösterirken, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Gazal Bayram Koluman, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan çok sayıda ülkede çocuk haklarının sadece kağıt üzerinde kaldığını söyledi.[...]
21
Mart 2014
Çocuk Hakları İhlallerine Karşı İki Dilli Broşür
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, okullarda dağıtmak üzere hazırladığı çocuklara haklarını ve hak ihlaline uğrarlarsa başvurabilecekleri yerleri anlatan broşürleri bakanlıktan cevap gelmeyince kendi dağıttı. [...]
21
Ekim 2012
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezinde Çocuk Haklarıyla İlgili Basın Açıklaması
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezinde 20 Kasım, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul ile ilgili bir açıklama yapıldı yapılan açıklamada şöyle denildi;[...]