TÜM DUYURULAR

18
Mart 2014
Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası Puan Tablosu 18.03.2014
Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası Puan Tablosu 18.03.2014[...]
11
Mart 2014
TBB DUYURU NO:2014/21
Türkiye Barolar Birliği 12.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; meslektaşlarımızın yurtdışına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşadıkları sıkıntıların sona ermesinin sağlanması bakımından kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek yürütmekte olan[...]
11
Mart 2014
TBB DUYURU NO:2014/20
Türkiye Barolar Birliği 12.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110.maddesinin Birliğimize yüklediği ?Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak? yükümlülüğü uyarınca ölümcül hasta olan tutukluların tahliyesi konusunda faaliyet gösterecek bir çalışma grub[...]
11
Mart 2014
TBB DUYURU NO:2014/18
Yönetim Kurulumuzun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısında, Türkiye Genelinde Stajyer Avukatlar Arasında Kurgusal Dur[...]
11
Mart 2014
Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası Puan Tablosu 11.03.2014
Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası Puan Tablosu 11.03.2014[...]