Düzce’de Karadeniz Baroları ev sahipliğinde düzenlenen çocuk çalıştayına katıldık.

Düzce’de Karadeniz Baroları ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk emeğinin sömürülmesi başlıklı çalıştaya Antalya, Ankara ve Eskişehir Baroları ile beraber baromuz çocuk Hakları Merkezi’nden Av. Asye Demir, Av. Berdel Güneş, Stj. Av. Hasan Selçuk katılmıştır. Çalıştayda tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, çocuk seks turizmi üzerine yapılabilecekler üzerine görüş ve öneriler sunuldu.